20'lik Dişler

Genellikle ağızda 17–25 yaşları arasında oluşan ve sürmeye başlayan üçüncü azı dişlerine 20 yaş dişleri de denmektedir.

Çene gelişimine göre bu dişlerin çıkması için gereken yer olmadığı durumlarda veya dişin sürme açısının uygun olmadığı durumlarda bu dişler ağızda çıkamazlar ve gömülü kalırlar.

 

20 yaş dişlerinin mutlaka alınması mı gerekir?

Hayır, her zaman alınması gerekmeyebilir. Bunun için muayene randevusu alıp hekiminizle görüşmeniz ve hekiminizin isteyeceği film ve tetkiklerden sonra karar verilebilir

Hangi durumda 20 yaş dişleri çekilir?

Çürük nedeniyle: Bu dişlerin sürmesi esnasında yiyecek artıklarının dolması ve bu bölgenin de iyi temizlenememesi yüzünden çürümeye çok yatkındır.

Dişeti apsesi (perikoronitis): Bir kısmı sürmüş dişlerin iyi temizlenememesi durumunda bu dişlerin etrafındaki dişetinde apse oluşur ve çok ağrı yapar. Daha ilerlediği durumlarda trismus oluşur( ağzın açılamaması durumu) .bu durumda antibiyotik kullanmak gerekir.

Basınç ağrısı: 20 yaş dişlerin eğimli sürmesi nedeniyle yandaki dişlerin üzerine, köklerine baskı yapar ve bu nedenle basınç ağrısı oluşturur. Hatta yandaki dişte rezorpsiyon(aşınmaya ) yol açar.

Ortodontik amaçlı: 20 yaş dişleri genellikle yer olmadığı zaman çıkmaz ve çenelerdeki dişleri ittirerek çapraşıklığa neden olabilir. Çapraşıklığa sebep olmasın diye erken dönemde ortodontik amaçlı çekilebilirler.

Protezle planlaması nedeniyle: Bazen protez yapılmadan önce planlama aşamasında önlem olarak yapılacak proteze ilerde zarar vermemesi açısından 20 yaş çekimi gerekebilir.

Kist oluşumu: 20 yaş dişlerinin etrafındaki folikül kılıf bazen diş geliştikten sonra rezorbe olmaz ve kistik bir yapıya dönüşebilir. Hatta bu durum erken fark edilmediğinde çok büyük kistler görülebilir bu kistlerin oluşturduğu büyük boşluklar çene kemiğinde kırılmalara bile neden olabilir. Bu durumu önlemek amacıyla çekim gerekebilir.

Yirmilik dişimden rahatsızlığım yok, çekilmesi gerekir mi?

Dişinizden rahatsızlığınız olmasa bile kontrol olması açısından doktorunuzla görüşüp, muayene olup, bir panaromik filmle durumuna bakmak gerekir. Eğer pozisyonunda bir sıkıntı yoksa, enfeksiyon, yer darlığı, çürük problemi, ağız kokusu yoksa daha sonra değerlendirilebilir. Ama unutulmamalıdır ki bunların hepsi aniden beklenmedik bir zamanda ortaya çıkıp çok daha fazla sıkıntı ve ağrıya neden olabilirler. Bu durumun ortaya çıkmaması için koruma amaçlıda çekilebilirler.

Yirmilik dişlerin çekimi için en uygun zaman nedir?

Böyle bir zaman olmamakla beraber eğer iyileşmenin daha hızlı ve problemsiz olması açısından 20-30 yaşları arasında çekilmesi iyi olur. 40 yaşın üzerinde operasyonlar zorlaşır, hem operasyon sonrası dönem daha zor geçer, iyileşme dönemi uzar.

Normal diş çekiminden farkı var mıdır?

Evet, farklıdır. Yirmilik dişlerin çene kemiğindeki konumu, duruş pozisyonu, büyüklüğü, üzerinin kemikle kaplı olması veya mukoza ile kaplı olması çekimi zorlaştırabilir.

Bu bölgede kolay bir çekimden sonra hafif şişlik, ağrı ve kanama görülebilir. Bu çekimi takiben bu bölgede çekim boşluğuna kan toplanmaz ve ortam kuru kalırsa alveolit -kuru soket,dry soket – denen bir iyileşme sorunu yaşanabilir. Birkaç gün sonra bu durum düzelir. Eğer dişhekiminizin tavsiyelerine uyulursa iyi bir postoperatif( işlem sonrası ) bakımla gerek ilaç, gerek doktorunuzun gözlem ve pansumanıyla hastada bu sorunlarla karşılaşılmayabilir.

İleri yaşlardaki hastalarda kemik yapısı yoğunlaştığı ve esneklik azaldığı için çekim zorlaşır, iyileşme yavaşlar.

20 yaş çekimleri, ufak kist operasyonları ve implant cerrahisi dışında ki genel anestezi gerektiren komplike cerrahi uygulamaların başta üniversite hastaneleri olmak üzere tam ekipmanlı diğer hastanelerde uygulanması önerilmektedir.